OLULINE TEADAANNE

Definitsioonid.

"Ülesanne" tähendab mistahes tööd, mille klient on Ettevõttelt tellinud. Ülesanne on täidetud siis, kui selle sooritamine on lõpule viidud. ""Ettevõte"" tähendab ettevõtet Tonystam, mis on asutatud Harjumaal, Kuusalu vallas, Pudisoo külas, Männimäel (postiindeks 74626) ja mille registreerimise number on 14404824. ""Teie"" tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes on kliendina ostnud Ettevõtte teenuseid või tooteid. ""Konfidentsiaalne informatsioon"" tähendab mistahes ärisaladust, äriga seotud või muu informatsiooni konfidentsiaalsust, sealhulgas (piiranguteta) ärilist laadi teavet, nagu hind, maksumus, turuteave, kliendi andmed, hüved, uurimisprojektid ja tulevased arendusplaanid, tehnilised küsimused, juurdepääsukoodid, arvutiprogrammid (sealhulgas programmide kohta käiv dokumentatsioon), disainid, intellektuaalse omandi kohta käiv informatsioon ning konfidentsiaalne informatsioon, mille on kliendid Ettevõttele usaldanud.

1. Staatus.

Need tingimused moodustavad lepingu teie ja Ettevõtte vahel. Ettevõttel pole kohustust teenust pakkuda või pärast mistahes ülesande lõpule viimist teenuse osutamist jätkata.

2. Töö iseloom.

Mistahes ülesanne on ajutine ja Ettevõttel pole kohustust garanteerida ülesande jätkumist, kui see on lõpule viidud. Selleks peab klient tellima uue töö. Kõiki Ettevõtte poolt osutatud teenuse tellimusi koheldakse iseseisva ja jagamatu tervikuna ning neid ei saa laiendada ülesannetele, mis pole lepingus kinnitatud. Selle lepingu tingimused kehtivad igale ülesandele, kuid mitte enne ülesande tellimist ja pärast mistahes ülesande lõpule viimist. Ettevõte ei vastuta lepingus määratud ülesandega mitteseotud küsimuste eest. Näiteks, kui klient on tellinud e-postiga seotud tugiteenuse haldamise, ei tähenda see, et Ettevõte peab haldama ka nende klientide domeene; kolmandatele osapooltele üle antud veebimajutusega seotud või muud laadi teenused ei sobitu lepingus määratud ülesande tingimustega. Teisest küljest, kui klient tellib veebilehe disaini või arendamise teenuse, ei saa ettevõte garanteerida hoolduse või tegevuse plaani, kui te pole seda eelnevalt ise tellinud.

3. Töötamisviisid.

Ettevõte pakub teie poolt tellitud teenusega seoses konkreetseid, lühidaid ja sisutihedaid tasuta koolitusi. Koolitus on saadaval üksnes siis, kui olete mõne ülesande tellinud.

4. Tasumine.

Ülesannete tasu suurus määratakse enne eelarve saatmist. Leping jõustub iga kord, kui teie, kliendina, nõustute Ettevõtte poolt määratud eelarvega. Pärast nõustumist peate tegema Ettevõttele makse, vastavalt teenuse üldtingimustele, mis on välja toodud lehekülje allosas. Vastasel juhul kaotab eelarve kehtivuse ja tühistatakse.

5. Ettevõtte standardid ja protseduur.

Jaotuste läbi viimise juures eeldab Ettevõte, et järgite professionaalse käitumise reegleid, sealhulgas tingimusi, mis on välja toodud Ettevõtte veebilehel.

6. Konfidentsiaalne informatsioon.

Te ei tohi kasutada ega kellelegi avalikustada ettevõtte või Ettevõtte äriküsimuste kohta käivat konfidentsiaalset informatsiooni, mistahes ärikontakte või muud infot, millele olete saanud ligipääsu ülesannete täide viimise hetkel või pärast Ettevõtte palkamist.

7. Ettevõtte omandiõigus.

Kõik Ettevõtte poolt spetsiifiliseks kasutuseks tagatud dokumendid, kasutusjuhendid, riistvara ja tarkvara ning kõik Ettevõtte arvutisüsteemides või teistes elektroonilistes seadmetes (sh mobiiltelefonid) toodetud, säilitatud või salvestatud andmed, disainid või dokumendid (sealhulgas koopiad) on Ettevõte omandiks. Kõik Ettevõtte valduses olev vara ja mistahes muud algdokumendid või koopiad, mis on Ettevõtte poolt läbi viidud tööde raames teie kätte usaldatud, tuleb soovi korral või ülesannete sooritamise järgselt algomanikule tagastada.

8. Garantiidest ja vastutusest vabastamine

Tonystam ei vastuta mingil juhul kahjude eest, mis tulenevad:

  • veebilehe või selle teenuste ja sisu kättesaadavuse, hoolduse ja efektiivse töötamise puudumisest;
  • failide sisus olevatest viirustest, pahatahtlikest või kahjulikest programmidest;
  • ebaseaduslikest, hooletusest tingitud või Õigusalasele teabele vastanduvatest oludest;
  • kolmandate osapoolte pakutud ja veebilehel klientidele saadaval olevate teenuste ebaseaduslikkusest, kvaliteedist, usaldusväärsusest, kasutuskõlbmatusest ja saadavusest.
  • Tonystam ei vastuta mingil viisil kahjude eest, mis võivad tekkida selle veebilehe ebaseaduslikust või ebaõigest kasutamisest.

    9. Seadus.

    Seda lepingut reguleerivad Eesti seadused.