K

äesolevates üldistes müügitingimustes tähendab „tarnija“ Tonystam OÜ õigusjärglast või volitatud isikut, kes müüb kaupa ja teenused. Käesolevad tingimused lisatakse kõikidesse ostja ja tarnija vahel sõlmitud kauba ja teenused müügilepingutesse (edaspidi: leping) ja reguleerivad neid lepinguid."
"Käesolevad tingimused kehtivad iga ostja ja müüja sidusettevõtja vahelise kauba müügilepingu kohta ja teenused ja reguleerivad seda lepingut, kui nimetatud lepingu pooled on viidanud käesolevatele tingimustele. Müüja sidusettevõtja tähendab majandusüksust i) mis kontrollib või omab müüjat; ii) mida kontrollib müüja või mis kuulub müüjale või iii) mis on müüjaga ühise kontrolli all või ühises omanduses."
Käesolevad tingimused on ülimuslikud kõigi kirjalike või suuliste lepete suhtes, mis on tehtud enne käesoleva lepingu sõlmimist, ja kõigi ostja seatud tingimuste suhtes, välja arvatud juhul, kui müüja on nendega selgesõnaliselt nõus.
Käesolevad tingimused kehtivad lisaks veel kõigi tulevaste tarnija ja ostja vaheliste kauba müügilepingute kohta, isegi kui käesolevate tingimuste rakendamist ei ole selgesõnaliselt eraldi mainitud. Müüja mis tahes käitumist ei peeta ostja esitatud tingimustega nõustumiseks.

Õigusteave

Külastades Tonystam Corporationi või tema tütarettevõtete' (edaspidi "Tonystam") veebisaiti aadressil www.tonystam.com või mis tahes selle alamsaite (edaspidi ühiselt "Sait"), nõustute järgmiste tingimustega. Kui te nende tingimustega ei nõustu, palume Saiti mitte kasutada.
Tonystam Corporation omab Saidi sisu suhtes autoriõigust. Kõik õigused, mida ei ole käesolevaga selgesõnaliselt antud, on kaitstud. Mis tahes sisu osa reprodutseerimine, ülekandmine, levitamine või salvestamine ilma Tonystami kirjaliku loata on keelatud. Tonystam lubab aga Saiti sirvida või teha Saidi lõikudest koopiaid isiklikuks informatiivseks mitteäriliseks tarbeks, kui igasugune selline koopia sisaldab kõiki märkuse aitoriõiguse või muu omandiõiguse kohta ja mis tahes loobumisklausleid. Individuaalsete Saidi osade kohta võivad kehtida omaette tingimused.
Saiti ja selle sisu pakutakse teenusena kõigile Tonystamist huvitatutele. Saidi sisu pakutakse alusel "nagu on". Saidi sisu suhtes ei anta mingit garantiid. Tonystam ei garanteeri, et Sait on tõrkevaba või katkematult kättesaadav. Tonystam jätab endale õiguse igal ajal Saiti muuta või sellele juurdepääsu keelata.
Sait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida omavad ja käitavad kolmandad isikud. Enne nende kasutamist peate kasutamisreeglid läbi vaatama ja nendega nõustuma. Tonystamil ei pruugi olla võimalust selliste veebisaitide sisu kontrollida ja Tonystam ei võta endale mingit vastutust teabe, toodete või materjali eest, mille on loonud kolmandad isikud, kelle linke Sait sisaldab. Pealegi ei tähenda link kolmanda isiku veebilehele seda, et Tonystam toetab või esindab sellist kolmanda isiku veebilehte või teavet, tooteid või teenuseid, millele sellisel kolmanda isiku veebilehel viidatakse, või annab nende suhtes mingeid garantiisid.
Tonystam ei vastuta mingite otseste, kaudsete, juhuslike, eriliste või tagajärjeliste kahjude, kaotuste, kulude või saamata jäänud tulude eest, mis tulenevad Saidi kasutamisest või võimetusest Saiti kasutada või on selle kasutamise või võimetusega seotud.
Kaubamärk "Tonystam" on Tonystam Corporationi registreeritud kaubamärk. Tonystami tootenimed, logod ja muud identifitseerimissümbolid on kas Tonystami kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Sait võib sisaldada teiste toodete ja ettevõtete nimesid, mis võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid või kaubanimed. Teie juurdepääs Saidile ei anna teile mingit litsentsi või õigust Saidil olevate graafikaelementide, logode või märkide kasutamiseks ilma Tonystami või kolmanda osapoole omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Müüja teavet:
Ärinimi: Tonystam OÜ
Registrikood: 14404824
Juriidiline aadress: Männimäe, Pudisoo küla Kuusalu vald Harjumaa 74626, Estonia
Telefon: +372 8804517
Põhitegevusala: Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused (62091)
E-post: info@tonystam.com

Tonystam pakub järgmisi teenuseid :

 • Veebidisain ja -arendus
 • APP arendamine
 • Online-turundus
 • E-poe kujundamine ja arendamine
 • Graafiline disain
 • SEO positsioneerimine
 • Sotsiaalsed reklaamid
 • SSL-sertifikaadid
 • Domeeni registreerimine
 • Hosting
 • E-posti turundus
 • Digitaalne fotograafia
 • Andmekaitse ja küpsiste poliitika seadus
 • Õiguslikud ja digitaalsed nõustamisteenused
 • Õiguslike tingimuste koostamine
Lepingu Tonystam teenuste kohta võib sõlmida:
 • - kirjalikult, kusjuures mõlemad Pooled allkirjastavad Lepingu teksti kahes eksemplaris;
 • - digitaalselt Kirjaliku lepingu võib sõlmida Tonystam poolt osutatud kõigile teenuseliikidele. Tonystami kaugregistreerimisvahendite kaudu võib Lepingut sõlmida ükskõik missugusest arvutist, mis võimaldab juurdepääsu Tonystami võrgule, kasutades standardprogramme internetiressurssidele juurdepääsemiseks ning järgides juhendeid Tonystami serveris https://tonystam.com.

Makseviisid

 • Maksmist püsikorraldusega
 • Otsearveldust
 • Maksmist deebetkaardiga

Teenuste eest tasumine: veebipõhise disaini, veebipoe disaini ja arendamise, graafilise disaini ja mobiilirakenduste arendamise eest tasutakse järgmiselt: 60% eelarve kinnitamisel ja ülejäänud 40% tarne ajal. Tähtajaga kuni 15 päeva pärast sünnitust. Teenuste jaoks: Online-turundus, SEO positsioneerimine, sotsiaalsed reklaamid, SSL-sertifikaadid, e-turundamine, digitaalne fotograafia, domeenid, majutamine, juriidiline nõustamine, õiguslike tekstide koostamine ja andmekaitseseadus, peab klient maksma 100%, eelarve; Teenused osutatakse makse kinnitamisel. SEM-i reklaamikampaaniate (Google'i reklaamid, Facebooki reklaamid) hinnad ei sisalda kliendi poolt tehtavaid investeeringuid, vaid ainult Tonystami täitmisteenuste maksumust. Igale teenusele kohaldatavad hinnad on need, mis on märgitud eelarves ja / või arvel ilma käibemaksuta. Teenuste lõplik kättetoimetamine toimub lepinguliste teenuste kogu tasu saamisel. Tarneajad väljendatakse üksikasjalikult eelarves ja igale tellitud teenusele vastavas arvel.
Hindade ja eelarvete kehtivus
Tonystami teenused on saadaval ostmiseks, kui nad on aadressil www.tonystam.com. Hinnavigade vältimiseks palutakse kasutajatel kasutada veebisaidi värskemaid versioone. Siiski on võimalik, et mõnede teenuste hindu ei avaldata ja need tuleb eelarvestada eraldi. Igal juhul säilitavad käimasolevad tellimused oma tingimused 7 päeva jooksul alates nende vormistamise hetkest eelarvega.

Ühine käibemaksusüsteem

Kooskõlas Euroopa direktiiviga 2008/8 / EÜ võib operatsioon olla maksuvaba või varieeruda sõltuvalt ostja riigist ja nende staatusest (tööandja / kutse- või üksikisik). Sellest tulenevalt võib mõnel juhul tellimuse lõplikku hinda muuta ja olla erinev meie reklaami- ja / või kommunikatsioonisaitides avaldatud hinnast. Tonystami müüdavate teenuste hind ei sisalda käibemaksu. Tellimuse lõplik hind võib varieeruda sõltuvalt tellimusele kohaldatavast käibemaksumäärast. Teistele Euroopa Liidu riikidele suunatud tellimuste suhtes kohaldatakse sihtriigile vastavat käibemaksumäära. Lõplik hind kuvatakse tellimuse kinnituses ja see näitab teenuse sihtriigile vastavat käibemaksu. Teenuste hinnad võivad Tonystami äranägemisel igal ajal muutuda. Teenused ei paku hinnaalandust ega hinnaalanduste või sooduspakkumiste puhul hüvitisi.
Käibemaksu pöördmaksustamine
Kui ostate kaupu või teenuseid teistelt ELi riikidelt tarnijatelt, siis pöörab tagasisaatmise eest vastutus käibemaksu tehingu registreerimise eest müüjalt ostjale selle kauba või teenuse eest.
Sel viisil kõrvaldab see või vähendab müüjate kohustust käibemaksukohustuslasena registreeruda päritoluriigis. See kehtib ka kaupade ja teenuste osutamise kohta käibemaksukohustuslasena registreeritud äriühingule ELis muus riigis kui see, kus kaupu või teenuseid osutatakse (kohustuslik alates 2010. aastast).
Tagasipöördumise Mehhanism loodi siis, kui ühtse turu käivitamiseks 1993. aastal reformid Euroopa Liidu käibemaksusüsteemi, et lihtsustada käibemaksualast aruandlust kõigis 28 liikmesriigis.
Maksumaksja investeeringu tegemisel esitab kauba või teenuse saaja oma käibemaksukohustuslasena deklaratsiooni oma ostu kohta (käibemaks käibemaksust) ja tarnija müügist (käibemaks). Sel viisil tühistavad need kaks kirjet üksteist sularaha maksmise perspektiivist samas avalduses.

Taganemisõigus

Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tonystam´i veebipoest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup ja teenuseid kättetoimetatud.Taganemisõigust ei saa kasutada (välja arvatud toote või teenuse viga või defekt), järgmistel juhtudel: kaupade või teenuste lepingud, mis on tehtud mõõtmiseks, lähtudes tarbija spetsifikatsioonist või mis on selgelt isikupärastatud, või et nende olemust, ei saa tagastada ega kiiresti halveneda või aeguda. Lepingud, mis on sõlmitud tarbija poolt pakendamata heli- või videosalvestiste, ketaste ja arvutiprogrammide tarnimiseks, samuti elektrooniliselt edastatud arvutifailid, mida on võimalik kohe alla laadida või taasesitada püsivaks kasutamiseks. Ja üldiselt kõik need kauged tooted, mis on valmistatud vastavalt meie vajadustele: riietus, fotograafia jne, või mis on vastuvõtlikud kopeerimiseks (raamatud, muusika, videomängud jne). Taganemisõigus ei kehti teenuste osutamise korral, kui teenus on täies mahus täitunud, kui tarbija on andnud eelneva selgesõnalise nõusoleku tarbijale ja andnud talle teada, et ta on teadlik kui Tonystam on lepingu täielikult täitnud, olete kaotanud oma taganemisõiguse. Pärast tsiteeringu vastuvõtmist ja tellitud tööle vastava arve väljastamist teatab Tonystam teile sama kuupäeva alguskuupäeva. Kui lõpetamise õigus teostatakse kümme päeva enne Tonystami teenuse algust, hüvitab ta saadud summa ilma säilitamiseta ja mitte kunagi 14 päeva pärast. Kui eespool nimetatud õigust on kasutatud vähem kui 10 päeva jooksul, tagastatakse 50% summast ja kui seda teostatakse hiljem, ei maksta summat. Samamoodi võib Tonystam jätkata lepingu lahendamist, kui ta ei tee kliendile vastavat makset või kui see tekib mõnes lepingu lõpetamise põhjuste osas esitatud tegevuses.
Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse Tonystam´i veebipoe vastavl vormil "TARBIJA LEPINGUST TAGANEMISE AVALDUSE TÜÜPVORM“ mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättetoimetamist või selle üleandmist. Tonystam OÜ kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa.
Kliendi poolt taganemise ja kehtestatud nõuete järgimise korral tagastab Tonystam kõik kliendile laekunud maksed põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 kalendripäeva alates kuupäevast, mil Meile teatatakse teie otsusest lepingust taganeda ja tingimusel, et sellest on teatatud 10 päeva enne lepinguliste tööde alguskuupäeva. Sellise hüvitise maksmiseks kasutame samu makseviise, mida kasutati esialgse tehingu puhul, kui te pole selgesõnaliselt teisiti sätestanud. Kui käesoleva lepingu teenuseobjekt oli taganemisperioodi (14 päeva) jooksul alanud, võib Tonystam säilitada proportsionaalse osa, mis vastab osutatud teenusele, sealhulgas tugiteenusele, ja juhul, kui teenus on täielikult osutunud, taganemisõigust ei kohaldata. Krediitkaardiga tehtud maksete tagasimaksed tehakse sama kanali kaudu, samas kui muud liiki tagasimaksed tehakse pangaülekandega kliendi antud kontole. Summa tagastatakse järgneva 14 kalendripäeva jooksul alates kuupäevast, mil meid teavitatakse teie taganemisotsusest. Kõik teenused, mille oleme teile andnud oma olemuse tõttu, jäävad likvideerimiseni, kui need on täielikult tasutud, sealhulgas piiranguteta vara, tagatisest loobumine, hüvitamine ja vastutuse piirangud.
Tarbija lepingust taganemise avalduse tüüpvorm
(täitke avaldus ja tagastage see kas omakäeliselt või digiallkirjastatult üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)
Lae fail alla siit.

Intellektuaalomandi õigused

Meie teenuste pakkumiseks vajalik tarkvara ning meie platvormil saadaval või selle poolt kasutatav tarkvara ning intellektuaalomandi õigused (k.a autoriõigus) meie platvormi sisu, seal leitava info ja materjalide üle kuuluvad ettevõttele Tonystam OÜ ning selle või varustajatele välja arvatud siis, kui see on teisiti kirjas.
Tonystam.com jääb ainsana kõikide õiguste, pealkirja, ning kõikide huvide (kõikide intellektuaalomandi õiguste) omanikuks, mis on seotud selle teenust pakkuva platvormiga (ka selle ilme ja välimus (ning infrastruktuur) ega teil ei ole õigust kopeerida, osaliselt kasutada, (hüper-/süva)linkida, avaldada, turundada, reklaamida, integreerida, rakendada, enda hüvanguks kasutada, kombineerida, jagada ega muul moel kasutada meie veebisaidi sisu ega meie firmamärki ilma meie eelneva kirjaliku loata. Niivõrd kui kasutaksite (täielikult või osaliselt) või kombineeriksite meie (tõlgitud) veebisaidi sisu (kaasa arvatud arvustused) või omaksite ükskõik milliseid intellektuaalomandi õiguseid platvormil või ükskõik millise (tõlgitud) sisu või arvustuse suhtes, siis käesolevaga annate üle ja määrate kõik intellektuaalomandi õigused Tonystam.com-ile. Igasugune ebaseaduslik kasutamine või mis tahes eespool nimetatu tegemine või käitumine tähendab meie intellektuaalomandi õiguste (sealhulgas autoriõiguse ja andmebaasi õiguse) rikkumist.

Konfidentsiaalsus

Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena mistahes teist Poolt puudutava informatsiooni, sh ärisaladuse, mis on neile teatavaks saanud seoses Lepingute sõlmimise ja täitmisega, mille avalikuks või kolmandatele isikutele teatavaks saamine võib mistahes viisil kahjustada teist Poolt, väljaarvatud informatsioon, mis on määratud avalikkusele, on üldteada või muul viisil oma olemuselt ei saa olla konfidentsiaalne.
Konfidentsiaalsuskohustus kehtib tähtajatuna ka peale Lepingu lõppemist. Tonystam taristus säilitavate ja töödeldavate Kliendi infovarade (failid, andmebaasid, e-kirjad jne) vastutav omanik on Klient. Kliendi infovarade turvatase on konfidentsiaalne, Tonystam töötajate juurdepääs teabele on lubatav ainult tööülesannete täitmisel Kliendi kirjaliku korralduse alusel või teenuse käideldavuse, tervikluse ja turvalisuse tagamise eesmärgil.
Tonystaml puudub alus teada, kas kliendi infovarad sisaldavad isikuandmeid ja käsitleb sellest lähtuvalt kõiki infovarasid potentsiaalselt isikuandmeid sisaldavatena ning Keskkasutaja lepingut Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) regulatsiooni 2016/679 ehk isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 28 mõistes Kliendi kui vastutava ja Tonystam kui volitatud töötleja vahelise kirjaliku lepinguna.
Tonystam aitab kliendil täita hoolsuskohustust volitatud töötleja valikul, avalikustades oma infoturbe juhtimissüsteemi põhimõtted veebilehel ning määratledes iga teenuse puhul selgelt Tonystam ja Kliendi vastutuspiirid. Kliendi kui vastutava isikuandmete töötleja auditiprotsessides osalemine ning Teenuse üldtingimustes või eritingimustes kirjeldamata turvameetmete rakendamine toimub Poolte vahelisel kokkuleppel ning Tonystaml on õigus nende tegevuste eest täiendavat tasu küsida.
Tonystam osutab serveriteenuseid reeglina Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna piires ning annab teenuse tellimisel Kliendile võimaluse valida sobilik käideldavustsoon. Teenuste üleviimine valitust erineva jurisdiktsiooni all olevasse käideldavustsooni toimub ainult Kliendi kirjaliku korralduse alusel.
Tonystam teavitab Klienti viivitamata, kui tuvastab või põhjendatult kahtlustab, et on toimunud Kliendi infovaradega seotud turvanõuete rikkumine, mis põhjustab nende juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu.
Tonystam teavitab Klienti viivitamata, kui saab pädevalt ametiasutuselt uurimise või auditi teostamiseks vajaliku päringu või taotluse, välja arvatud juhul, kui selline teavitamine on seadusega keelatud.

Risk ja omandiõigus

Kauba ja teenused omandiõigus läheb ostjale üle kauba maksumuse täielikul tasumisel. Kuni kauba ja teenused omandiõigus ei ole ostjale üle läinud, valdab ostja kaupa ja teenused kui tarnija usaldatud vara ning hoiab kaupa ja teenused eraldi, korralikult ladustatuna, kaitstult, kindlustatult ja tarnija varana märgistatult ning ostjal ei ole õigust kaupa ja teenused käsutada. Kuni kauba ja teenused omandiõigus ei ole ostjale üle läinud, võib tarnija igal ajal nõuda ostjalt, et see toimetaks kauba ja teenused tarnijale.
Vastutus
Ostja vaatab kauba ja tehtud töö selle kättesaamisel üle. Nõue mistahes defektiga kauba ja tehtud töö kvaliteedi või seisukorra asjus tuleb esitada tarnijale kirjalikult 8 päeva jooksul kättesaamisest arvates, või juhul kui defekt ei olnud nähtav, defekti avastamisest arvates, kuid igal juhul 12 kuu jooksul tarnimisest arvates.
Tarnija ei garanteeri mistahes kavandi, joonise, tehnilise kirjelduse, juhise või kauba kohta antud teabe või nõuande õigsust. Kõik kauba kohta antud otsesed või kaudsed garantiid on välistatud seadusega lubatud maksimaalses ulatuses, sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiid rikkumatuse, teatud otstarbel kasutamiseks sobivuse ja kaubandusliku sobivuse kohta. Defektse kauba ja teenused korral võib tarnija omal äranägemisel kauba tasuta välja vahetada või parandada või kauba ja teenused maksumuse tagastada, kuid tarnijal ei ole ostja ees mingeid muid kohustusi.
Tarnija ei vastuta mitte mingil juhul lepingute, kasumi, tulu, äritegevuse või firmaväärtuse saamata jäämise eest või mistahes viisil tekitatud muu erilise, kaudse või põhjusliku kahjumi või kahju eest.
Tarnija lepingust tulenev koguvastutus ei ületa selle kauba ja tehtud töö maksumust, mille kohta on ostjal õigus nõue esitada.
Võime neid või muid teenusele kehtivaid lisatingimusi muuta, nt seaduse või teenuste muudatuse kajastamiseks. Peaksite tingimusi regulaarselt üle vaatama. Teatise tingimuste muutumise kohta postitame siia lehele. Teatise muudetud lisatingimuste kohta postitame kohaldatavasse teenusesse. Muudatused ei kehti tagasiulatuvalt ja rakenduvad kõige varem 14 päeva pärast postitamist. Teenuse uusi funktsioone puudutavad või juriidilistel põhjustel tehtud muudatused jõustuvad viivitamatult. Kui te ei nõustu muudetud teenusetingimustega, lõpetage selle teenuse kasutamine.
Kui käesolevate tingimuste ja lisatingimuste vahel on konflikte, on lisatingimused ülimuslikud. Need tingimused reguleerivad Google’i ja teie vahelist suhet. Need ei anna õigusi kolmandate osapoolte kasuks. Kui te ei järgi neid tingimusi ja me ei reageeri sellele kohe, ei tähenda see, et loobume õigustest (näiteks õigusest tulevikus reageerida). Kui selgub, et mõni tingimus ei ole jõustatav, ei mõjuta see teisi tingimusi.

Vääramatu jõud

Kumbki pool ei vastuta lepingus märgitud kohustuste täitmata jätmise eest, kui selline täitmata jätmine on tingitud tulekahjust, üleujutusest, streigist, tööjõuprobleemist või teistest tööstuslikest häiretest, ennetamatust õnnetusest, (väljakuulutatud või väljakuulutamata) sõjast, embargost, blokaadist, õiguslikust piirangust, mässust, ülestõusust või muust pooltest sõltumatust põhjusest, juhul kui neid sündmusi ei olnud võimalik ette näha või kui nende sündmuste mõju ei olnud võimalik lepingu sõlmimise ajal ennetada.
Sellised sündmused vabastavad poole kohustuste täitmisest ainult juhul, kui nendega kaasneb poole ajutine või jäädav võimetus oma lepingukohustusi täita. Seejuures on välistatud sündmused, millega kaasneb lihtsalt see, et kohustuste täitmine on keerulisem või kulukam. Veelgi enam: käesolev punkt on kohaldatav ainult juhul, kui nimetatud sündmustele ei kehti muud antud tingimustes nimetatud korraldused.

Üldist

Tarnija loobumisotsust ostjapoolse mistahes lepingurikkumise korral ei peeta loobumisotsuseks mistahes järgmise sama või erineva punkti rikkumise korral. uhul kui lepingu mistahes punkt osutub kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta see lepingu teiste punktide kehtivust.
Lepingut reguleeritakse ja tõlgendatakse Eesti seaduste järgi, välja arvatud ÜRO konventsioon kaupade rahvusvaheliste müügilepingute kohta.
Kõik lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused, lahkarvamused ja nõuded lahendatakse kooskõlas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda reeglitega. Vahekohus koosneb ühest vahekohtunikust. Vahekohus toimub Tallinn ja menetluskeel on inglise keel. Olenemata säilitab tarnija õiguse kaevata ostja omal äranägemisel ostja üldises kohtualluvuspiirkonnas kohtusse. Tonystam võib mis tahes kohtualluvuses taotleda kohtuliku keelu määramist (või muu samaväärse kiireloomulise juriidilise meetme rakendamist).
Kui olete tarbija, kes elab Euroopa Majanduspiirkonnas: Vaidlused võidakse esitada veebis lahendamiseks Euroopa Komisjoni vaidluste lahendamise veebiplatvormile, kuid Tonystam ei ole kohustatud ja ei kohustu vaidlusi lahendama mis tahes muus vaidluste lahendamise asutuses.
Võime neid või muid teenusele kehtivaid lisatingimusi muuta, nt seaduse või teenuste muudatuse kajastamiseks. Peaksite tingimusi regulaarselt üle vaatama. Teatise tingimuste muutumise kohta postitame siia lehele. Teatise muudetud lisatingimuste kohta postitame kohaldatavasse teenusesse. Muudatused ei kehti tagasiulatuvalt ja rakenduvad kõige varem 14 päeva pärast postitamist. Teenuse uusi funktsioone puudutavad või juriidilistel põhjustel tehtud muudatused jõustuvad viivitamatult. Kui te ei nõustu muudetud teenusetingimustega, lõpetage selle teenuse kasutamine.
Kui käesolevate tingimuste ja lisatingimuste vahel on konflikte, on lisatingimused ülimuslikud.
Need tingimused reguleerivad Tonystam’i ja teie vahelist suhet. Need ei anna õigusi kolmandate osapoolte kasuks.
Kui te ei järgi neid tingimusi ja me ei reageeri sellele kohe, ei tähenda see, et loobume õigustest (näiteks õigusest tulevikus reageerida).
Kui selgub, et mõni tingimus ei ole jõustatav, ei mõjuta see teisi tingimusi.